Tra cứu doanh nghiệp theo ngành hàng

Tra cứu doanh nghiệp theo thứ tự từ A đến Z:

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam

Tên giao dịch nước ngoài: Vietnam Helicopter Corporation
Năm thành lập: 1989 

Tên viết tắt:   VNH
Địa chỉ trụ sở chính: 172 Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội
Website: http://www.vnh.com.vn
E-mail:    info@vnh.com.vn
Điện thoại: (04) 38521.773 / 38525.740; (069) 563.124
Fax: (04) 38521.523

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội

Tên giao dịch: Military Petroleum Corporation                  
Tên viết tắt: MIPECO                      
Năm thành lập: 1965 
Địa chỉ: 33B, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.37567895. Fax: 04.37567858
Website: http://www.mipecorp.com.vn  

 

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô

Tên giao dịch nước ngoài: LUNGLO Construction Corporation
Tên viết tắt: LCC
Địa chỉ trụ sở chính: 162 Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội
Website: http://www.lunglo.vn
Điện thoại:(043) 5633.582 / 5633.682 / 5635.708
Fax: (043) 5635708

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

Tên giao dịch nước ngoài: TRUONG SON CONSTRUCTION ONE MEMBER LIMITED LIABILITY CORPORATION
Viết tắt: TSC
Năm thành lập: Năm 1989
Địa chỉ trụ sở chính: Số 475, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0438542573, 0438542574; Fax: 0438542758
Email: tct.truongson@yahoo.com.vn

Tổng công ty Đông Bắc

Tên giao dịch nước ngoài: North - Eastern Company
Tên viết tắt: NECO
Năm thành lập: 1994
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Hồng Hải - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Website: http://www.ckt.gov.vn/neco
Điện thoại: (033) 836.336
Fax: (033) 835.773