Tra cứu doanh nghiệp theo ngành hàng

Tra cứu doanh nghiệp theo thứ tự từ A đến Z:

Công ty 404

Tên giao dịch nước ngoài: GEPIMEX 404 Company
Năm thành lập: 1977 

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Lê Hồng Phong - Phường Bình Thuỷ - TP. Cần Thơ
Website: http://www.gepimex.com.vn
E-mail: gepimex404@hcm.vnn.vn
Điện thoại: (07103) 841.228 / 841.081 / 841.083
Fax: (07103) 841.071

Công ty 49

Tên giao dịch nước ngoài: Company 49
Tên viết tắt: Công ty 49
Năm thành lập: 1999
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Hà Nội
Website: http://www.ckt.gov.vn/49
Điện thoại: (04) 8390.056 / 8391.214; (069) 825.694
Fax: (04) 8390.056

Công ty 53

Tên giao dịch nước ngoài: Company 53
Trực thuộc: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Eadrưng - Huyện Cư Nga - Tỉnh Đăk Lăk
Website: http://www.ckt.gov.vn/53
Điện thoại: (050) 836.282 / 836.283
Fax: (050) 836.197

Công ty 59

Tên giao dịch nước ngoài: Company 59
Năm thành lập: 1977
Địa chỉ trụ sở chính: 9 Ðinh Tiên Hoàng - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Website: http://www.company59.vn
E-mail: company59@gmail.com
Điện thoại: (08) 9101.198 / 9101.200
Fax: (08) 9101.197

Công ty 7/5

Tên giao dịch nước ngoài: Company 7/5
Năm thành lập: 1993
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Hiệp Thạnh - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng
Website: http://www.cktqp.gov.vn/7-5
Điện thoại: (063) 840.302
Fax: (063) 840.753

Công ty 711

Tên giao dịch nước ngoài: Company 711
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1985
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Yên Thế - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Website: http://www.ckt.gov.vn/711
Điện thoại: (0593) 865.692 / 825.149
Fax: (0593) 846.289

Công ty 715

Tên giao dịch nước ngoài: Company 715
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Iao - Huyện Iagrai - Tỉnh Gia Lai
Website: http://www.ckt.gov.vn/715
Điện thoại: (0593) 840.761
Fax: (0593) 840.777

Công ty 72

Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Km 228, Quốc lộ 19, IaNan, Đức Cơ, Gia Lai                                              Website: http://www.ckt.gov.vn/72
Điện thoại: (0593) 846.289 / 846.287
Fax: (0593) 846.289

Công ty 732

Tên giao dịch nước ngoài: Company 732
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Sa Loong - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum
Website: http://www.cktqp.gov.vn/732
Điện thoại: (060) 832.327
Fax: (060) 832.155