Tra cứu doanh nghiệp theo ngành hàng

Tra cứu doanh nghiệp theo thứ tự từ A đến Z:

Công ty 74

Tên giao dịch nước ngoài: Company 74
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Iakla - Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai
Website: http://www.cktqp.gov.vn/74
Điện thoại: (059) 846.030 / 846.066
Fax: (059) 846.066

Công ty 75

Tên giao dịch nước ngoài: Company 75
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Iakrêl - Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai
Website: http://www.ckt.gov.vn/75
Điện thoại: (059) 846.194
Fax: (059) 846.193

Công ty 756

Tên giao dịch nước ngoài: Company 756
Năm thành lập: 1993
Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Website: http://www.ckt.gov.vn/756
Điện thoại: (083) 8641.717 / 8642.352
Fax: (083) 8641.717

Công ty 76

Tên giao dịch nước ngoài: Company 76
Năm thành lập: 1971
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
Website: http://www.cktqp.gov.vn/76
Điện thoại: (04) 8276.386 / 8766.109 / 6770.035
Fax: (04) 8276.406

Công ty 78

Tên giao dịch nước ngoài: Company 78
Năm thành lập: 2000
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Mô Rai - Huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum
Website: http://www.cktqp.gov.vn/78
Điện thoại: (060) 832.315

Công ty 789

Tên giao dịch nước ngoài: Company 789
Năm thành lập: 1989
Địa chỉ trụ sở chính: 147 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Website: http://www.789.com.vn
Điện thoại: (04) 7912.454; (069) 552.154; GĐ (04) 7912450
Fax: (04) 7912.460

Công ty An Bình

Tên giao dịch nước ngoài: An Binh Company
Năm thành lập: 1993
Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Độc Lập - Khu Công nghiệp Sóng Thần - Huyện Dĩ An - Tỉnh Bình Dương
Website: http://www.ckt.gov.vn/anbinh
E-mail: congtyanbinh-qd4@hcm.vnn.vn
Điện thoại: (08) 8960.964; (069) 666.095
Fax: (08) 8960.961

Công ty Bay dịch vụ Miền Bắc

Tên giao dịch nước ngoài: Northern Service Flight Company
Trực thuộc: Tổng công ty Trực thăng Việt Nam
Tên viết tắt: NSFC
Địa chỉ trụ sở chính: Km số 1, Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Website: http://www.northernsfc.com.vn/
E-mail: marketing@vnh.com.vn
Điện thoại: (04) 3877.1410 - Ext 105
Fax: (04) 3827.2780

Công ty Bay dịch vụ Miền Nam

Tên giao dịch nước ngoài: Southern Service Flight Company
Trực thuộc: Tổng công ty Trực thăng Việt Nam
Tên viết tắt: SSFC
Địa chỉ trụ sở chính: Số 36 - Đường 30/4 - Phường 9 - TP. Vũng Tàu
Website: http://www.vnhs.com.vn/
E-mail: vnhs@vnh.com.vn
Điện thoại: (0643) 838.301 / 838.073
Fax: (0643) 838.466