2012-10-30 16:44:14

Cơ hội và thách thức từ các Hiệp định thương mại tự do

Nhằm tạo ra đột phá trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu và tham gia đầy đủ vào quá trình hội nhập kinh tế - thương mại toàn cầu, sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã tích cực tham gia khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và các Hiệp định thương mại tự do ASEAN ký kết với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Austraylia, và New Ziland.

Bước vào hành trình này, đã hé lộ những cơ hội để Việt Nam mở cửa thị trường xuất khẩu với các ưu đãi về cắt giảm thuế quan và rào cản về phi thuế quan..., nên có thể đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng tiềm năng có lợi thế so sánh nói riêng và phát triển kinh tế nói chung Nhưng liền theo đó đã xuất hiện những thách thức như mở cửa cho hàng nhập khẩu và dịch vụ cuả nước ngoài, hàng nội địa dễ bị mất vị thế ngay trên sân nhà và trước mắt là hàng rào cản kỹ thuật của các nước đối tác trong hiệp định.

Tuy nhiên, qua thực tế bước đầu cho thấy những cơ may lớn hơn nhiều so với những khó khăn. Từ đó đặt ra vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài là phải nhanh nhạy nắm bắt, chủ động hoặch định chiến lược tiếp cận thị trường nước ngoài, triệt để khai thác những thuận lợi. Đồng thời phải thấu hiểu, có ngay phương sách hữu hiệu đối phó nhằm khắc phục những khó khăn do tíến trình trên đưa tới.


Với ý nghĩa đó, ngày 24/10/2012 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Vụ Chính sách thương mại Đa biên - Cơ quan đầu mối phía Việt Nam thuộc Bộ Công Thương đàm phán các Hiệp định nói trên và Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TBT) - Cơ quan đầu mối đại diện Việt Nam tham gia đám phán quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Tổng Cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hiệp định Thương mại tự do và tận dụng các ưu đãi và cơ hội mở cửa thị trường xuất khẩu”.

Tham dự hội thảo có đại diện các doanh nghiệp, một số Hiệp hội ngành hàng. Phóng viên một số cơ quan thông tin truyền thông đã tới theo dõi và đưa tin về sự kiện này.

Theo mục tiêu đó, tại hội thảo Chuyên gia của Vụ Chính sách thương mại Đa biên, Bộ Công Thương trình bày chuyên đề “Hiệp định Thương mại tự do (FTA) - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và các khuyến nghị; và Giám đốc Văn phòng TBT, Tổng Cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày chuyên đề ”Hàng rào kỹ thuật của các nước đối tác trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) và đối sách cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam”.

Sự thiết thực về nội dung của hai chuyên đề này, tính hấp dẫn bằng sự trải nghiệm của các diễn giả còn được chứng minh qua phần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sôi nổi giữa các thính giả với hai diễn giả, ngay sau phần thuyết trình./.