2015-04-03 10:19:13

Giới thiệu về hoạt động XKLĐ của Bộ Quốc phòng

Trong những năm gần đây, cùng với các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước, Bộ Quốc phòng đã quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ thông qua các chương trình XKLĐ. Đây không chỉ là hoạt động để giúp bộ đội xuất ngũ có điều kiện nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, mà còn là cơ hội để bộ đội xuất ngũ được học tập, nâng cao tay nghề để khi về nước có thể tìm được việc làm với công việc và mức lương ổn định cuộc sống. Qua đó, tạo động lực khuyến khích thanh niên đến tuổi hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng có hai chương trình XKLĐ đó là:
1. Chương trình XKLĐ do các doanh nghiệp có chức năng XKLĐ của Bộ Quốc phòng thực hiện đi XKLĐ tại các nước: Malaysia, Đài Loan, Trung Đông … Đây là chương trình tự nguyện và do người lao động tự lựa chọn các thị trường XKLĐ phù hợp với nguyện vọng và khả năng tài chính của từng người. Đối với người lao động là bộ đội xuất ngũ, các doanh nghiệp XKLĐ của Bộ Quốc phòng sẽ có những chính sách ưu đãi theo quy định tiêu chuẩn của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

2. Chương trình XKLĐ do Ban Quản lý XKLĐ/BQP phối hợp với Bộ LĐTB&XH tổ chức đi XKLĐ Hàn Quốc. Đây là hoạt động phi lợi nhuận, vì lợi ích của bộ đội xuất ngũ và theo nguyên tắc tự nguyện. Hàng năm, khi Nhà nước có chỉ tiêu XKLĐ sang Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng sẽ ưu tiên dự tuyển đối với các đồng chí là bộ đội xuất ngũ đang học nghề tại các nhà trường dạy nghề trong quân đội; nếu còn thiếu Bộ Quốc phòng sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để các đồng chí là bộ đội xuất ngũ đang không học nghề tịa các trường biết, ai có nhu cầu sẽ đến các trường dạy nghề trong quân đội đăng ký học tiếng Hàn và dự tuyển theo hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH.

Các đồng chí bộ đội xuất ngũ đã làm hồ sơ dự tuyển đi lao động tại Hàn Quốc có thể tra cứu tên mình tại các bảng danh sách dưới đây để biết thêm thông tin.