2016-05-23 15:50:53

Phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống Ngành kinh tế quân đội”

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội sản xuất, xây dựng kinh tế - Ngày truyền thống Ngành Kinh tế quân đội (23/8/1956 – 23/8/2016), Cục Kinh tế/BQP tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống Ngành kinh tế quân đội”.


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải .


I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1.   Nội dung: Truyền thống 60 năm Ngành kinh tế Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm 03 câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành.

2.     Hình thức: Thi viết.

II. THỂ LỆ CUỘC THI:

1.   Đối tượng dự thi: Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đang công tác trong Ngành kinh tế quân đội hoặc các ngành khác có nhu cầu tham gia.

2.    Thời gian tổ chức:

-      Thời gian phát động Cuộc thi: từ tháng 05/2016 đến hết tháng 06/2016.

-     Các Phòng, Ban kinh tế toàn quân và các doanh nghiệp hoàn thành việc tổng hợp các bài dự thi của đơn vị gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 15/7/2016.

-       Chấm bài hoàn thành trước ngày 31/7/2016.

-        Tổng kết trao thưởng hoàn thành trước ngày 15/8/2016.

3.     Bài tham gia dự thi

Phải ghi đầy đủ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị và trả lời đầy đủ 03 câu hỏi theo thứ tự viết tay (hoặc đánh máy) bằng tiếng Việt, khuyến khích các bài viết có ảnh minh họa và được đóng thành quyển.

Nội dung bài thi không được sao chép dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu phải chú thích rõ ràng.

Khuyến khích sưu tầm tư liệu, tài liệu, sáng tạo các hình thức trình bày đẹp gọn.

4.     Phương pháp tổ chức cuộc thi

Đề nghị các Phòng, Ban kinh tế toàn quân, các doanh nghiệp tổ chức, hướng dẫn và phát động cuộc thi tới cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đang công tác trong Ngành kinh tế quân đội hoặc các ngành khác có nhu cầu tham gia và tổng hợp bài viết, gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức Cuộc thi chấm bài, lựa chọn trao giải cho các cá nhân có thành tích cao.

5.     Cách thức gửi và nơi nhận bài thi

Bài dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi:

Địa chỉ: Cục Kinh tế/BQP - 28A, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội (Gửi qua đường quân bưu hoặc trực tiếp).

Mọi chi tiết liên hệ: đồng chí Nguyễn Thị Yên – Thư ký Ban tổ chức cuộc thi. Điện thoại 069 551562.

III.      KHEN THƯỞNG:

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

01 giải nhất: Tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng 10 triệu đồng;

02 giải nhì: tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng;

03 giải ba: tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng 3 triệu đồng;

20 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

 

 

CÂU HỎI DỰ THI TÌM HIỂU “60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI SẢN XUẤT, XÂY DỰNG KINH TẾ” - NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KINH TẾ QUÂN ĐỘI

(23/8/1956 – 23/8/2016) 

Câu 1: Đồng chí cho biết hoàn cảnh ra đời của Ngày truyền thống Bộ đội sản xuất, xây dựng kinh tế? Ai là cục trưởng đầu tiên của Cục Nông binh (đơn vị tiền thân của Ngành kinh tế quân đội)?

Câu 2: Đồng chí cho biết ý nghĩa của việc Quân đội thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế? Nội dung hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội được thể hiện như thế nào?

Câu 3: Đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc Quân đội thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Khu Kinh tế quốc phòng?

CETPA