2018-02-06 08:30:37

Xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt gần 1,4 triệu tấn trong năm 2017

Chiều 5-2, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.


Kết quả hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của VRG đều đạt và vượt so với kế hoạch. Nổi bật nhất là tập đoàn hoàn thành kế hoạch khai thác 250.000 tấn mủ cao su trước kế hoạch 23 ngày, vượt hơn 26.000 tấn so với kế hoạch. Các lĩnh vực hoạt động chính khác của tập đoàn là công nghiệp cao su, chế biến gỗ và khu công nghiệp đều hoạt động hiệu quả, đóng góp đáng kể vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Kết thúc năm 2017, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt gần 1,4 triệu tấn với giá trị khoảng 2,271 tỷ USD, tăng 11,4% về lượng, tăng 36% về giá trị so với năm 2016.  Tổng doanh thu toàn VRG năm 2017 ước đạt 21.380 tỷ đồng, đạt 120% so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.124 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch. Thu nhập bình quân toàn VRG năm 2017 đạt hơn 7,1 triệu đồng/người/tháng. Ngoài hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, VRG còn góp phần củng cố, giữ gìn quốc phòng an ninh và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

VRG dự kiến sẽ chuyển đổi mô hình công ty sang công ty cổ phần và đăng ký giao dịch trên UPCoM vào quý II-2018. Sau đó, chuyển sàn niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào khoảng quý III-2018.

Tin, ảnh: Hùng Khoa

QĐND online