2018-09-24 15:00:21

Mời tham gia lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, kỹ năng kinh doanh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.

    Thực hiện đề án “Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, kỹ năng kinh doanh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ” thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Ngày 27/9/2018, tại Đoàn An điều dưỡng 27 Đà Nẵng (268 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng tổ chức lớp Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, kỹ năng kinh doanh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.


    Mục đích của lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm:

    Trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về chính sách marketing, xây dựng và quản lý thương hiệu, nhãn hiệu trong kinh doanh quốc tế.

    Giúp học viên biết cách ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng hệ thống phân phối và chăm sóc khách hàng hiệu quả.

    Hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là giữ vững thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ.

    Tạo môi trường thúc đẩy việc hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hoá (đặc biệt là cạnh tranh với hàng hoá nhập khẩu).

    Hướng dẫn và đào tạo tổ chức công tác tiếp thị, thông tin thị trường, thâm nhập và khai thác thị trường.

    - Thời gian tổ chức lớp tập huấn: Ngày 27/09/2018

    - Địa điểm: Đoàn An dưỡng 27 Đà nẵng (số 128 Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn - thành phố Đà Nẵng)

    - Đối tượng tham gia:

    - Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các cơ quan quản lý kinh tế toàn quân.

    - Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các đoàn KTQP.

    - Lãnh đạo doanh nghiệp.

    - Cán bộ làm công tác: Kế hoạch, kinh doanh, tài chính, tổ chức - lao động - tiền lương, kiểm soát viên tại DNQĐ.

    Quy mô: 200 - 250 học viên.

    - Đơn vị tổ chức: Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội

    Điện thoại: 0243.5120622                               Fax: 0243.5120622

    Email: tttl@ckt.gov.vn                                     Website: cetpa.vn

    Người liên hệ: Đồng Thị Thu Huyền      Chức vụ: Trợ lí        Điện thoại: 0983.1806188

Trân trọng kính mời quý cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tham gia