2018-09-24 15:00:21

Mời tham gia Lớp tập huấn, hướng dẫn một số quy định mới về hoạt động tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn, hướng dẫn một số quy định mới về hoạt động tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế Quân đội năm 2018 (Văn bản số 2046/CKT-TLQĐ ngày 27/8/2018) đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; trong các ngày 27, 28/9/2018, tại Đoàn An dưỡng 27 Đà Nẵng (268 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng Một số quy định mới hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội năm 2018.


Đây là chương trình nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý kinh tế, xúc tiến thương mại cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các đơn vị, doanh nghiệp; phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới; một số vấn đề mới về quy hoạch, xây dựng các Khu Kinh tế - quốc phòng... cho các đối tượng là: Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các cơ quan quản lý kinh tế toàn quân; Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các Đoàn Kinh tế - quốc phòng; Lãnh đạo, cán bộ tại doanh nghiệp; Kiểm soát viên doanh nghiệp trực thuộc Bộ...

Với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm của Cục Kinh tế, các cơ quan, doanh nghiệp... sẽ làm rõ những vấn đề trọng tâm như:

- Hướng dẫn về thực hiện Cổ phần hóa theo Nghị định 126/2017/NĐ- CP;

- Thông tư hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

- Hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu.

Một số vấn đề mới trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu Kinh tế - quốc phòng.

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), những tác động đến doanh nghiệp Việt Nam, DNQĐ; Hiệp định Thương mại Tự do giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nước Đại Hàn Dân Quốc “Hàn Quốc”; Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), những cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, DNQĐ về  thương mại, đầu tư .

Giới thiệu tổng quan về Sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam và Sàn giao dịch thương mại điện tử các doanh nghiệp quân đội.

Doanh nghiệp quân đội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2018

- Tên đề án: Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, kỹ năng kinh doanh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ

- Thời gian: ngày 27 và ngày 28/9/2018.

- Địa điểm: Đoàn an dưỡng 27 Đà Nẵng (268 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm triển lãm và XTTM Quân đội

- Điện thoại: 0243.5120622                           Fax: 0243.5120622

- Email: tttl@ckt.gov.vn                             Website: cetpa.vn

- Người liên hệ: Đồng Thị Thu Huyền     Chức vụ: Trợ lý         Điện thoại: 098.1806188

 


ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO/TẬP HUẤN

- Tên đơn vị:………………………………............................................................

- Địa chỉ: ………………...........................................................................................

- Mã số doanh nghiệp……………………………....................................................

- Điện thoại:………………………….Fax:…………………………………….......

- Email:……………………………Website:………………………………………

- Người liên hệ:…………Chức vụ:……………….. Điện thoại:………………….

- Loại hình đơn vị:

□Tổ chức XTTM           □Doanh nghiệp                                    □ HTX            

- Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính:………………………..................................................………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đăng ký tham dự khóa đào tạo như sau:

 

STT

Họ tên người tham dự

Giới tính

Chức vụ

Điện thoại/email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

......................., ngày ……./…../2018

(Thủ trưởng đơn vị đăng ký tham gia ký tên, đóng dấu)

 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi hồ sơ đăng ký về Trung tâm triển lãm và XTTM Quân đội/Cục Kinh tế/BQP trước ngày 20/9/2018.

Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ - Ba Đình – Hà Nội

Người liên hệ: Đồng Thị Thu Huyền