2018-09-28 18:11:08

Cục Kinh tế/BQP tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ kinh tế 2018

Lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội năm 2018 do Cục Kinh tế/BQP tổ chức đã chính thức khai mạc sáng 27/9/2018, tại Thành phố Đà Nẵng. Lớp tập huấn đã thu hút hơn 300 cán bộ, lãnh đạo đến từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp quân đội trong toàn quân.


Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Việt Anh (Phó Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP cho biết: Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu, đề xuất với Chính phủ và chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, ban hành các văn bản định hướng sắp xếp DNQĐ phù hợp với nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) và quy định của pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sắp xếp, đổi mới DNQĐ gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ QSQP; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu… Tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng đối với các doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị; bảo đảm đủ nguồn lực cho các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn chiến lược; chỉ đạo cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ QSQP; gắn quản lý các doanh nghiệp với hoạt động chuyên môn kỹ thuật đặc thù quốc phòng...

Về phía các doanh nghiệp cũng đã tích cực triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp theo đúng chủ trương, quy trình, quy định pháp luật của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chủ trương sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp, dẫn đến quá trình triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng, chưa tuân thủ đúng đề án đã được phê duyệt... Cùng đó, đối với các Đoàn KTQP còn có sự phối hợp chưa tốt với chính quyền địa phương, nhất là trong công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và triển khai lồng ghép các nguồn vốn, bố trí nguồn lực cho xây dựng Khu KTQP..v.v.

Lớp tập huấn được tổ chức với mục tiêu trang bị những kiến thức cần thiết cho cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị DNQĐ, phổ biến, hướng dẫn một số nội dung cơ bản về thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; về chuyển DNNN và Công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành Công ty cổ phần; thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu; đồng thời giới thiệu một số định hướng mới trong thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu KTQP..v.v. Thông qua Lớp tập huấn các học viên cũng có được cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về tình hình kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam hiện nay; đánh giá mức độ ảnh hưởng, những thuận lợi và thách thức đối với doanh nghiệp, nhất là quá trình thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... Từ đó góp phần thay đổi tư duy về chiến lược, về quản trị và đưa ra những định hướng đúng đắn về đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp, cũng như cách thức tạo ra sự thay đổi trước những biến động của nền kinh tế thế giới hiện nay, qua đó giúp doanh nghiệp xây dựng được hệ thống quản trị hiện đại, vừa góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ QSQP, vừa đảm bảo vận hành doanh nghiệp hiệu quả theo cơ chế thị trường, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Lớp tập huấn kết thúc vào sáng ngày 28/9/2018. Với các chuyên đề có tính thực tiễn cao, các học viên đã thẳng thắn trao đổi với giảng viên những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của đơn vị mình để cùng làm sáng tỏ các vấn đề; cũng như thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý của cơ quan, đơn vị.

                                                                                                                                                                                                                          


Yên Chi