2008-02-19 15:48:30

Đóng 3 tàu chở dầu

Ngày 17-2, tổng giám đốc Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất Cao Thành Đồng cho biết: đã nhập tôn và sắt thép để hạ tuần tháng hai khởi công đóng chiếc tàu chở dầu đầu tiên trong tổng số ba tàu chở dầu, mỗi chiếc có tải trọng 105.000 tấn, trị giá trên 60 triệu USD/chiếc theo hợp đồng với Tổng công ty cổ phần Vận tải Việt Nam.

Đồng thời, trong năm nay, công ty cũng sẽ hạ thủy chiếc tàu có tải trọng 104.000 tấn đã hợp đồng với Công ty vận tải viễn dương Vinashin.