2018-08-29 14:43:51

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng

Ngày 28/8/2018, tại Cục Kinh tế/BQP đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với Kinh tế - Xã hội (KTXH) và KTXH với quốc phòng (lần 1). Đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP chủ trì Hội nghị. 


Tham dự Hội nghị có các thành viên Tổ soạn thảo gồm các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ GTVT, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Nghị định về kết hợp quốc phòng với KTXH và KTXH với quốc phòng là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, được Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo để hướng dẫn thực hiện Điều 15 Luật Quốc phòng. Dự thảo Nghị định gồm 7 chương, 33 điều với nội dung chi tiết về nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với KTXH và KTXH với quốc phòng của đất nước thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

Do vậy, Nghị định cần bám sát qui trình, mục tiêu và quan điểm chỉ đạo: “Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lí, điều hành của Nhà nước và sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương trong việc kết hợp quốc phòng với KTXH và KTXH với quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển KTXH củng cố quốc phòng và hội nhập quốc tế. Việc xây dựng Nghị định còn nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập, thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật về quốc phòng; kế thừa, sửa đổi, bổ sung các qui định cho phù hợp yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tạo cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ với các qui định liên quan”.

Quá trình soạn thảo Nghị định cần tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình soạn thảo; bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và có tính khả thi cao…

Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các thành viên Tổ soạn thảo đã tích cực đóng góp ý kiến để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo. Nhiều ý kiến đóng góp chất lượng tập trung vào các vấn đề trọng tâm về kết cấu văn bản; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; những vấn đề có tính chiến lược, tính dự báo; việc xây dựng Nghị định nhằm thay thế hoặc tránh chồng lấn với các văn bản mà Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành trước đây… Các thành viên Tổ soạn thảo thống nhất sẽ tổ chức lấy ý kiến các thành viên (lần 2).

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Tổ soạn thảo đã nghiêm túc xây dựng, chỉnh sửa, tiếp thu các ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định; đồng thời đề nghị các đồng chí thành viên Tổ soạn thảo trên từng lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình phụ trách tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra./.

Trương Định