2018-09-18 08:37:42

Tổng công ty 319 bàn giao 4 đơn vị thành viên sang Công ty cổ phần

Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng vừa qua đã tổ chức Lễ bàn giao 4 công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) sang công ty cổ phần. Đại tá Trần Đăng Tú, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty 319 chủ trì Lễ bàn giao. Đến dự và giám sát bàn giao có đại diện lãnh đạo Cục Kinh tế/BQP, Cục Tài chính/BQP và một số cơ quan chức năng của Nhà nước…


Ký kết bàn giao 4 công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần tại Tổng công ty 319.


Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước, ngày 3/5/2015, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã phê duyệt Kế hoạch số 577/CKT-QLDN triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định số 2138/QĐ-BQP về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty 319, trong đó xác định lộ trình cổ phần hóa 6 công ty TNHH MTV trực thuộc gồm: Công ty 29; Công ty 319.1; Công ty 319.2; Công ty 319.3; Công ty 319.5 và Công ty 319 miền Trung.

Chủ trì Lễ bàn giao, Đại tá Trần Đăng Tú cho biết: Ngay sau khi có chủ trương của Quân ủy trung ương, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy – Ban giám đốc Tổng công ty 319 đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cổ phần hóa 6 công ty TNHH MTV theo đúng quy trình, quy định của pháp luật Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đến nay, Tổng công ty 319 có 6/6 Công ty TNHH MTV đã hoàn thành lộ trình cổ phần hóa và đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trong đó 4/6 công ty được Bộ Quốc phòng phê duyệt quyết toán tài chính để bàn giao tài sản, tiền vốn, lao động từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng tham gia giám sát bàn giao thì  Tổng công ty 319 là một trong số các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đã rất chủ động trong việc thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

Đại tá Nguyễn Việt Anh (Phó Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP) khẳng định: Công tác cổ phần hoá hiện nay đang ngày càng đi vào chiều sâu, do đó quá trình triển khai cần theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện từng bước vững chắc, đẩy nhanh nhưng không nóng vội. Doanh nghiệp cần giải quyết tốt chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp cổ phần hóa, nhất là đối với quân nhân và công nhân viên chức quốc phòng; thực hiện tốt chính sách bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, động viên người lao động tiếp tục làm việc và gắn bó lâu dài với công ty cổ phần...