Đối tượng, tiêu chuẩn tham gia các chương trình XKLĐ/BQP

- Là bộ đội xuất ngũ của từng năm có nhu cầu sang lao động tại Hàn Quốc
Ví dụ: Chương trình XKLĐ năm 2007 sang Hàn Quốc dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2006 và 2007.

Quy trình các bước tham gia các chương trình XKLĐ

Nếu sau khi xuất ngũ, đồng chí có nguyện vọng đi XKLĐ Hàn Quốc thì cần thực hiện các bước sau:

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Cục Kinh tế là cơ quan thường trực của Ban Quản lý XKLĐ/Bộ Quốc phòng và là đầu mối duy nhất của Bộ Quốc phòng được cung ứng lao động là bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn quốc do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức;

 

- Nhiệm vụ của Ban Quản lý là hướng dẫn, chỉ đạo các trường dạy nghề Quân đội tổ chức đào tạo nghề, tiếng Hàn và làm hồ sơ dự thi, dự tuyển cho các đối tượng là quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nguyện vọng tham gia chương trình Xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.  

 

Giới thiệu về hoạt động XKLĐ của Bộ Quốc phòng

Trong những năm gần đây, cùng với các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước, Bộ Quốc phòng đã quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ thông qua các chương trình XKLĐ. Đây không chỉ là hoạt động để giúp bộ đội xuất ngũ có điều kiện nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, mà còn là cơ hội để bộ đội xuất ngũ được học tập, nâng cao tay nghề để khi về nước có thể tìm được việc làm với công việc và mức lương ổn định cuộc sống. Qua đó, tạo động lực khuyến khích thanh niên đến tuổi hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  • Giới thiệu các trường dạy nghề

Tổng quan các trường dạy nghề và trung tâm dịch vụ việc làm của BQP

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010” và Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg ngày 14/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002 – 2010; Bộ Quốc phòng đã quy hoạch và mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề trong quân đội với mục địch là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho BĐXN và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH – HĐH. Với 3 trường dạy nghề năm 2001, đến năm 2007, Bộ Quốc Phòng đã có 19 trường dạy nghề và 7 trung tâm dịch vụ việc làm để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học nghề, giới thiệu việc làm của bộ đội xuất ngũ. Những cơ sở đào tạo, giới thiệu việc làm đều nằm trên các địa bàn, khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh và vùng trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước.

  • Thông tin xuất khẩu lao động

Giới thiệu về hoạt động XKLĐ của Bộ Quốc phòng

Trong những năm gần đây, cùng với các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước, Bộ Quốc phòng đã quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ thông qua các chương trình XKLĐ. Đây không chỉ là hoạt động để giúp bộ đội xuất ngũ có điều kiện nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, mà còn là cơ hội để bộ đội xuất ngũ được học tập, nâng cao tay nghề để khi về nước có thể tìm được việc làm với công việc và mức lương ổn định cuộc sống. Qua đó, tạo động lực khuyến khích thanh niên đến tuổi hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  • Chiến sĩ cần biết

Đối tượng, tiêu chuẩn tham gia các chương trình XKLĐ/BQP

- Là bộ đội xuất ngũ của từng năm có nhu cầu sang lao động tại Hàn Quốc
Ví dụ: Chương trình XKLĐ năm 2007 sang Hàn Quốc dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2006 và 2007.