Giới thiệu về hoạt động XKLĐ của Bộ Quốc phòng

Trong những năm gần đây, cùng với các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước, Bộ Quốc phòng đã quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ thông qua các chương trình XKLĐ. Đây không chỉ là hoạt động để giúp bộ đội xuất ngũ có điều kiện nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, mà còn là cơ hội để bộ đội xuất ngũ được học tập, nâng cao tay nghề để khi về nước có thể tìm được việc làm với công việc và mức lương ổn định cuộc sống. Qua đó, tạo động lực khuyến khích thanh niên đến tuổi hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Cục Kinh tế là cơ quan thường trực của Ban Quản lý XKLĐ/Bộ Quốc phòng và là đầu mối duy nhất của Bộ Quốc phòng được cung ứng lao động là bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn quốc do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức.

- Nhiệm vụ của Ban Quản lý là hướng dẫn, chỉ đạo các trường dạy nghề Quân đội tổ chức đào tạo nghề, tiếng Hàn và làm hồ sơ dự thi, dự tuyển cho các đối tượng là quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nguyện vọng tham gia chương trình Xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tin mới cập nhật

Giới thiệu về hoạt động XKLĐ của Bộ Quốc phòng

Trong những năm gần đây, cùng với các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước, Bộ Quốc phòng đã quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ thông qua các chương trình XKLĐ. Đây không chỉ là hoạt động để giúp bộ đội xuất ngũ có điều kiện nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, mà còn là cơ hội để bộ đội xuất ngũ được học tập, nâng cao tay nghề để khi về nước có thể tìm được việc làm với công việc và mức lương ổn định cuộc sống. Qua đó, tạo động lực khuyến khích thanh niên đến tuổi hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Cục Kinh tế là cơ quan thường trực của Ban Quản lý XKLĐ/Bộ Quốc phòng và là đầu mối duy nhất của Bộ Quốc phòng được cung ứng lao động là bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn quốc do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức.

- Nhiệm vụ của Ban Quản lý là hướng dẫn, chỉ đạo các trường dạy nghề Quân đội tổ chức đào tạo nghề, tiếng Hàn và làm hồ sơ dự thi, dự tuyển cho các đối tượng là quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nguyện vọng tham gia chương trình Xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội