Đối tượng, tiêu chuẩn tham gia các chương trình XKLĐ/BQP

- Là bộ đội xuất ngũ của từng năm có nhu cầu sang lao động tại Hàn Quốc
Ví dụ: Chương trình XKLĐ năm 2007 sang Hàn Quốc dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2006 và 2007.

Quy trình các bước tham gia các chương trình XKLĐ

Nếu sau khi xuất ngũ, đồng chí có nguyện vọng đi XKLĐ Hàn Quốc thì cần thực hiện các bước sau:

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Cục Kinh tế là cơ quan thường trực của Ban Quản lý XKLĐ/Bộ Quốc phòng và là đầu mối duy nhất của Bộ Quốc phòng được cung ứng lao động là bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn quốc do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức;

 

- Nhiệm vụ của Ban Quản lý là hướng dẫn, chỉ đạo các trường dạy nghề Quân đội tổ chức đào tạo nghề, tiếng Hàn và làm hồ sơ dự thi, dự tuyển cho các đối tượng là quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nguyện vọng tham gia chương trình Xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.  

 

Tin mới cập nhật

Đối tượng, tiêu chuẩn tham gia các chương trình XKLĐ/BQP

- Là bộ đội xuất ngũ của từng năm có nhu cầu sang lao động tại Hàn Quốc
Ví dụ: Chương trình XKLĐ năm 2007 sang Hàn Quốc dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2006 và 2007.

Quy trình các bước tham gia các chương trình XKLĐ

Nếu sau khi xuất ngũ, đồng chí có nguyện vọng đi XKLĐ Hàn Quốc thì cần thực hiện các bước sau:

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Cục Kinh tế là cơ quan thường trực của Ban Quản lý XKLĐ/Bộ Quốc phòng và là đầu mối duy nhất của Bộ Quốc phòng được cung ứng lao động là bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn quốc do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức;

 

- Nhiệm vụ của Ban Quản lý là hướng dẫn, chỉ đạo các trường dạy nghề Quân đội tổ chức đào tạo nghề, tiếng Hàn và làm hồ sơ dự thi, dự tuyển cho các đối tượng là quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nguyện vọng tham gia chương trình Xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.