Thể loại: Doanh nghiệp

Số/ký hiệu: Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Tóm tắt:

Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Ngày ban hành: 18/9/2015

Chủ thể phát hành: Doanh nghiệp

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: