Thể loại: Doanh nghiệp

Số/ký hiệu: Thông tư 182/2017/TT-BQP

Tóm tắt:

Thông tư này hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu.

Ngày ban hành: 3/8/2017

Chủ thể phát hành: Doanh nghiệp

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: