Thể loại: Luật QLSD Tài sản công

Số/ký hiệu: Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Tóm tắt:

Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ngày ban hành: 31/12/2017

Chủ thể phát hành: Chính Phủ

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: