Thể loại: Luật QLSD Tài sản công

Số/ký hiệu: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

Tóm tắt:

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày ban hành: 21/6/2017

Chủ thể phát hành: Quốc hội khóa 14

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: