Thể loại: Sự nghiệp công lập

Số/ký hiệu: Thông tư 03/2016/TT-BNV

Tóm tắt:

Thông tư Hướng dẫ về thành lập và Hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 25/5/2016

Chủ thể phát hành: Bộ Nội vụ

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: