Thể loại: Sự nghiệp công lập

Số/ký hiệu: Quyết định 695/QĐ-TTg

Tóm tắt:

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 21/5/2015

Chủ thể phát hành: Thủ tướng

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: