Thể loại: Sự nghiệp công lập

Số/ký hiệu: Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012

Tóm tắt:

Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 28/6/2012

Chủ thể phát hành: Chính phủ

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: