Thể loại: Văn bản cho Doanh nghiệp

Số/ký hiệu: Luật QL, SD vốn NN số 69/2014/QH13

Tóm tắt:

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp

Ngày ban hành: 26/11/2014

Chủ thể phát hành: Quốc hội khóa 13

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: