Thể loại: Văn bản cho Doanh nghiệp

Số/ký hiệu: Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015

Tóm tắt:

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Ngày ban hành: 27/01/2015

Chủ thể phát hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: