Thể loại: Doanh nghiệp

Số/ký hiệu: Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Tóm tắt:

Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Doanh nghiệp

Theo đó, quy định về quản lý và sử dụng con dấu như sau:

- Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp mà không cần thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 làm con dấu mới theo Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này…

Nghị định 96 có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2015 và thay thế Nghị định  102/2010/NĐ-CP

Ngày ban hành: 19/10/2015

Chủ thể phát hành: Chính phủ

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: