Thể loại: Doanh nghiệp

Số/ký hiệu: Thông tư 147/2016/TT-BQP

Tóm tắt:

Thông tư 147/2016/TT-BQP quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đánh giá, căn cứ, nội dung, thời điểm, tiêu chí, phân loại và trình tự thủ tục đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; việc kiêm nhiệm của Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp trong lĩnh vực quân đội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung mới này.

Ngày ban hành: 21/09/2016

Chủ thể phát hành: Bộ Quốc phòng

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: