Thể loại: Doanh nghiệp

Số/ký hiệu: Nghị quyết 12-NQ/TW

Tóm tắt: Nghị quyết 12-NQ/TW - Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nướcNghị quyết 12-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Ngày ban hành: 03/06/2017

Chủ thể phát hành: BCH Trung ương

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: