Thể loại: Tài chính - Ngân hàng

Số/ký hiệu: Nghị quyết 01/NQ-CP

Tóm tắt: Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày ban hành: 01/01/2018

Chủ thể phát hành: Chính phủ

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: