Số/ký hiệu Tóm tắt Ngày ban hành Người ký Nơi ban hành
Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018

Nghị định Số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Về đầu tư vốn nhà nước vào ..

Download văn bản:

08/3/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016

Nghị định Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong..

Download văn bản:

13/6/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016

Nghị định Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viê..

Download văn bản:

13/6/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016

Nghị định Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp..

Download văn bản:

13/6/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
Luật QL, SD vốn NN số 69/2014/QH13

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp..

Download văn bản:

26/11/2014 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Quốc hội khóa 13
Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015

Nghị định Về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu ..

Download văn bản:

06/10/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015

Nghị định Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại d..

Download văn bản:

13/10/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015

Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn mộ..

Download văn bản:

19/10/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 t..

Download văn bản:

27/01/2015 Thứ trưởng Trần Hồng Hà Bộ Tài nguyên và Môi trường