Tra cứu doanh nghiệp theo ngành hàng

Tổng công ty Đông Bắc

Tên giao dịch nước ngoài: North - Eastern Company
Tên viết tắt: NECO
Năm thành lập: 1994
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Hồng Hải - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Website: http://www.ckt.gov.vn/neco
Điện thoại: (033) 836.336
Fax: (033) 835.773

Công ty Trắc địa Bản đồ

Tên giao dịch nước ngoài: Survey and Aerial Maping Corporation
Tên viết tắt: SAMCO-M
Năm thành lập: 1990
Địa chỉ trụ sở chính: 36 Hoàng Diệu - Quận Ba Ðình - Hà Nội
Website: http://www.samcom.com.vn
E-mail: cong@fpt.vn
Điện thoại: (04) 8233.879; (069) 553551
Fax: (04) 8431.107