Tra cứu doanh nghiệp theo ngành hàng

Công ty TNHH MTV Tân cảng Trường Sa

Trực thuộc: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn
Năm thành lập: 1992
Địa chỉ trụ sở chính: Số 1451 - Đường 30/4 - Phường 12 - TP.Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Website: http://www.ckt.gov.vn/truongsa
E-mail: haisantruongsa@gmail.com
Điện thoại: (064) 848.315 / 620.702
Fax: (064) 848.767

Công ty Cà phê 15

Tên giao dịch nước ngoài: Coffee Company 15
Trực thuộc: Quân khu 5 
Tên viết tắt: Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Cư Dliêm' Nông - Huyện Cư' Mgar - Tỉnh Đăk Lăk
Website: http://www.ckt.gov.vn/caphe15
Điện thoại: (050) 576.077
Fax: (050) 576.078

Công ty Bình Dương

Tên giao dịch nước ngoài: Binh Duong Company
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1993
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Iatôr - Huyện Chư Prông - Tỉnh Gia Lai
Website: http://www.ckt.gov.vn/binhduong
Điện thoại: (059) 769.055
Fax: (059) 769.024

Công ty 78

Tên giao dịch nước ngoài: Company 78
Năm thành lập: 2000
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Mô Rai - Huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum
Website: http://www.cktqp.gov.vn/78
Điện thoại: (060) 832.315

Công ty 75

Tên giao dịch nước ngoài: Company 75
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Iakrêl - Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai
Website: http://www.ckt.gov.vn/75
Điện thoại: (059) 846.194
Fax: (059) 846.193

Công ty 74

Tên giao dịch nước ngoài: Company 74
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Iakla - Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai
Website: http://www.cktqp.gov.vn/74
Điện thoại: (059) 846.030 / 846.066
Fax: (059) 846.066

Công ty 732

Tên giao dịch nước ngoài: Company 732
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Sa Loong - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum
Website: http://www.cktqp.gov.vn/732
Điện thoại: (060) 832.327
Fax: (060) 832.155

Công ty 72

Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Km 228, Quốc lộ 19, IaNan, Đức Cơ, Gia Lai                                              Website: http://www.ckt.gov.vn/72
Điện thoại: (0593) 846.289 / 846.287
Fax: (0593) 846.289

Công ty 715

Tên giao dịch nước ngoài: Company 715
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Iao - Huyện Iagrai - Tỉnh Gia Lai
Website: http://www.ckt.gov.vn/715
Điện thoại: (0593) 840.761
Fax: (0593) 840.777

Công ty 711

Tên giao dịch nước ngoài: Company 711
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1985
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Yên Thế - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Website: http://www.ckt.gov.vn/711
Điện thoại: (0593) 865.692 / 825.149
Fax: (0593) 846.289