Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng

Tên giao dịch nước ngoài: Housing and Urban Development Investment Company
Địa chỉ trụ sở chính: 86 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Website: http://www.mhdi.vn 
Điện thoại: (04) 5650.920 / 8535.297
Fax: (04) 5650.920 / 8521.960

Hồ sơ công ty

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin tài chính
  • Sản phẩm - dịch vụ
  • Cơ hội kinh doanh
  • Tải BCTC

Ngành nghề kinh doanh:
- Xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, trang trí nội ngoại thất;
- Đầu tư phát triển quỹ nhà, kinh doanh nhà, dịch vụ tư vấn về mua bán chuyển nhượng nhà;
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Mục tiêu phát triển:
 Xây dựng Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng trở thành một Tổng công ty mạnh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi cho sự nghiệp đổi mới đất nước. 

   Phát triển nhà ở bảo đảm cho cán bộ và người hưởng lương trong Quân đội được mua theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, phù hợp với điều kiện thu nhập là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt nhằm giúp Bộ Quốc phòng giải quyết một phần khó khăn, bức xúc về nhà ở cho sỹ quan và người hưởng lương trong Quân đội. Trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa đảm bảo nhà ở chính sách với nhà ở kinh doanh, lấy hiệu quả kinh doanh hỗ trợ cho nhà chính sách.