Công ty Bình Dương

Tên giao dịch nước ngoài: Binh Duong Company
Trực thuộc: Tổng Công ty 15
Năm thành lập: 1993
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Iatôr - Huyện Chư Prông - Tỉnh Gia Lai
Website: http://www.ckt.gov.vn/binhduong
Điện thoại: (059) 769.055
Fax: (059) 769.024

Hồ sơ công ty

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin tài chính
  • Sản phẩm - dịch vụ
  • Cơ hội kinh doanh
  • Tải BCTC

1. Ngành nghề kinh doanh:


- Trồng, chăm sóc, khai thác chế biến cao su, cà phê.

2. Công nghệ sản xuất đang áp dụng tại Doanh nghiệp:

- Thủ công kết hợp với cơ giới.

3. Sản phẩm chủ yếu:

- Cà phê;
- Cao su.

4. Giới thiệu thêm về Doanh nghiệp:

Từ ngày thành lập đến nay công ty Bình Dương  đã đạt được một số thành tựu đáng kể, đã trồng được hàng trăm hecta cà phê, cao su, sản phẩm cà phê hàng năm đạt  trên 3.000 tấn.
Trong những năm tới Công ty tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà dự án đã đề ra: Ổn định diện tích cà phê là 500 ha, đưa diện tích cao su đến năm 2009 là 1.200 ha, trồng mới 20 ha hồ tiêu, xây dựng nhà máy chế biến cà phê, cao su.