• Tổng đài dân sự TOCA
  • Tổng đài dân sự TOCA

    Giá sản phẩm: Liên hệ
    Tổng đài điện tử hiệu TOCA do các kỹ sư thuộc Xí nghiệp Điện tử Viễn thông TOCA – công ty TECAPRO nghiên cứu, thiết kế chế tạo và sản xuất từ năm 1989.

    Hơn 10 năm qua, TOCA đã cung cấ